Participants

Contact & Activities

Participating city

Jaworzno
95.125 inhabitants

Local contact

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka
ul. Krakowska 9
43-600 Jaworzno

Participation 2011

The participant is committed to: