Participants

Contact & Activities

Participating city

Storuman
4.500 inhabitants

Local contact

Tekniska förvaltningen
Erika Arklöf
Storumans kommun
92381 Storuman
++46 (0)95114075

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Vi kommer under dessa dagar att ordna en kampanj för att få våra medborgare att välja energi-, klimat- och hälsomässigt bra sätt att färdas. Vi kommmer att lansera vår nyligen framtagna gå- , cykla- och sparkakarta och samverka med lokala företag som säljer cyklar, sparkar och miljöbilar. Även kollektivtrafiken är med under de två dagar som genomförs i Tärnaby och Storuman tätorter.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns