Participants

Contact & Activities

Participating city

Orust
15.200 inhabitants

Local contact

Peggy Magnusson
Orust kommun
473 80 Orust
++46 304 - 33 40 00

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
I samarbete över tre kommungränser arrangera aktiviteter för att uppmuntra till ökat mångfald i resandet och minskad energi och miljöbelastning. Bilsimulator för att uppmuntra till sparsam körning, föredrag av representant från Gröna Bilister samt om olika trafiksituationer och äldre i trafiken, tipspromenad om energi och trafik samt tips och råd om energi, trafik och hälsa av kommunal energi- och klimatrådgivare, trafikingenjör och folkhälsosamordnare.