Participants

Contact & Activities

Participating city

Eslöv
33.600 inhabitants

Local contact

Miljö och Samhällsbyggnad
Anna Vilander
Gröna Torg 2
24180 Eslöv
++46 041362422

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Hållbarhetsvecka – vecka 38
Hur ska vi kunna lämna över en hållbar kommun till nästa generation? Under veckan blir det bland annat föredrag, filmvisning, en energi- och klimatmässa, presentation av lokala företags miljöarbete samt fokus på den europeiska trafikantveckan.