Participants

Contact & Activities

Participating city

Tjörn
15.000 inhabitants

Local contact

Peggy Magnusson
Tjörns kommun
47180 Skärhamn
++46 0304-601020

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
I samarbete över tre kommungränser arrangera aktiviteter för att uppmuntra till ökat mångfald i resandet och minskad energi och miljöbelastning. Bilsimulator för att uppmuntra till sparsam körning, föredrag av representant från Gröna Bilister samt om olika trafiksituationer och äldre i trafiken, tipspromenad om energi och trafik samt tips och råd om energi, trafik och hälsa av kommunal energi- och klimatrådgivare, trafikingenjör och folkhälsosamordnare.