Participants

Contact & Activities

Participating city

Tolga
1.684 inhabitants

Local contact

Administration
Knut Sagbakken
Kommunehuset, 2540 Tolga
++47 95162945

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Utleie av elsykkel
Kollektivtilbudet Halv på Hel- transportene foregår med buss og drosje, tilpasset behov, tilgjengelig materiell og sjåfører. Tolga skysstasjon er navet i kollektivtilbudet. Brukere kan bestille transport til eller fra skysstasjonen - halv på hver time. Tidspunktene er tilpasset togenes og bussrutenes ankomst og avgang, til og fra Tolga.
Det er i tilleg tilbud om bestillingsruter i Tolga. Disse er tilpasset til de viktigste rutetraséene og tog på Rørosbanen, utenom KID - åpningstidene.
Bedre forholdene for myke trafikanter over brua i Tolga sentrum
Få innspill på trafikksikkerhetstiltak
Folkehelsetiltak med å få folk i aktivitet, og la bilen stå
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Tolga er en liten kommune med en hovedgate som er gate for gjennomgangstrafikk. Vi skal prøve ut om vi kan stenge området rundt skole og kommunehus for biltrafikk
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
Mobility management
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas