Participants

Contact & Activities

Participating city

Poprad
50.149 inhabitants

Local contact

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta
Mgr. Monika Balážová
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
++421 52 788 3557

Participation 2012

The participant is committed to: