Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Белово
9.547 inhabitants

Local contact

Костадин Варев
гр.Белово, ул.Орфей №4А
++359 03518/2770

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. Организиране на седмица с дейности под мото " Движение в правилната посока";
2. Изготвяне и поставяне на информационни материали на публични места;
3. Спиране на движението по бул."Юндола" за дните от 17.09.2012г. до 21. 09.2012г.в интервала от време 14.00ч до 16.00ч в участъка -от кръстовището с бул."Освобождение"до ГС-Белово
4. Провеждане на интерактивни игри с учениците от СОУ"Александър Иванов-Чапай" по класове от 19.09.2012г до 21.09.2012г;
5.Организиране на състезания с велосипеди и рисунки на асфалт затворения през седмицата булевард;
6.Организиране на среща / кръгла маса/ с учениците от Младежкия воден парламент" при СОУ"Александър Иванов-Чапай"на тема " Движение в правилната посока без автомобили";
7.Организиране на събитието "В града без моята кола!", т.е. спиране на движението по бул"Юндола" до ГС-Белово на 22 септември за обособяване на зона само за пешеходци, алеи за колоездачи, игри и др;
8. Ден на безплатно пътуване с обществения транспорт -22 септември.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
бул"Юндола"