Participants

Contact & Activities

Participating city

Banská Bystrica
78.327 inhabitants

Local contact

Oddelenie cestovného ruchu
Emília Babicová
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
++421 048/433 06 28

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. Podujatie pod názvom Cyklofest 2012(16.09.2012 od 9,00hod.) - ktoré v Banskej Bystrici organizujeme v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica(OCIBB) už šiesty krát. Podujatie je určené pre rodiny s deťmi,rekreačných, ale aj pre kondične zdatných cyklistov. Pre všetkých sú pripravené dva cyklistické okruhy mestom a jeho okolím (jeden kratší pre menej zdatných a druhý dlhší a trochu náročnejší pre kondične zdatnejších), pelotóny sú zabezpečené policajným sprievodom, aby si raz do roka mohli bezpečne zabicyklovať všetci tí, ktorí sú amatéri a majú chuť zažiť mnohopočetný cyklopelotón. Pre účastníkov pripravujeme každý rok zaujímavé sprievodné podujatia, súťaže a hry pre najmenších, občerstvenie a samozrejme jedna z obľúbených častí je tombola, kde každý účastník cyklistických pelotónov má šancu získať hodnotné cykloceny(viac o podujati www.ocibb.sk/clanok/Cyklofest )
2. Osvetové aktivity na školách, kde počas ETM plánujeme zorganizovať rôzne podujatia, premietať filmy o nemotorovej doprave a o jej užitočnosti pre mesto a jeho obyvateľov pod vedením skúsených lektorov zo Slovenskej agentúry živorného prostredia. V spolupráci s dopravným inšpektoriátom pripravujeme pre študentov a žiakov workshopy na tému bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách ( v Banskej Bystrici máme spolu viac ako 5 tis. žiakov na základných školách).
3.) Vyhlásenie kampane na podporu využívania MHD, ktorá bude vyhodnotená na medinárodnom podujatí ENVIROFIL 2013. Podujatie ENVIROFILM organizuje každoročne Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je zároveň partnerom pri organizovaní ETM 2012 v BB
4.) Zmena dopravného značenia, ktorá značne napomôže pohybu cyklistov po meste
5.)Po Bystrici na bicykli - spoznávanie histórie mesta zo sedla bicykla
6.) Cyklobus - prezentácia produktu, ktorý je v meste novinkou a získava si záujem verejnosti
7.) Marathon BB (22.-23.9.2012 www.marathonbb.com/marathon-proposition.menu )
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
V Banskej Bystrici bude v dňoch 21.až 23.9.2012 vylúčená motorová doprava na viacerých miestach, nakoľko bude ma území mesta organizované medzinárodné podujatie MARATHOB BB ( www.marathonbb.com/marathon-proposition.menu ).
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Cyklostanovisko(stôl, lavičky, stojan na bicykle, prístrešok, mapa cyklotrás v okolí,...so zapojením inštitúcií a organizácií v meste)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • Other: Cyklobus
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Launch of accessibility plans
New forms of vehicle use and ownership
 • Other: osveta ohľadom znižovania individuálneho motorizmu a možnosti car-poolinkg pre firmy
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Permanent access restriction to city centres
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: Zriadenie priestoru na verejnú diskusiu o doprave v meste na internetovej stránke mesta Banská Bystrica