Participating towns and cities

NorwayAlta, Norway

Website:
Population:
20.000 inhabitants
Department:
Drift og Utbygging/ Kommunal teknikk
Contact:
Gjermund Abrahamsen Wik
Sandfallvn 1, pb 1403
9506 Alta
(++47) 91 60 38 56

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Alta organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
- Oppgradering av snarveger (herunder skilting, påføring av masser, komprimering og godt toppdekke, noen steder lyspunkt og siktrydding)
- Generell oppgradering av gang/ sykkelveger ( ny asfalt, lys og siktrydding)
- Innføring av sykkelutleie i byen.
- Tilskuddsordning for bedrifter som ønsker sykkelparkering (10 bedrifter har benyttet ordningen) - samt mange skoler har mottatt gratis stativer.

Permanent measures Permanent measures

Alta implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
The development of accessible transport services for all
Accessibilities
Create the tactile pavements

Car-free day Car-free day

Alta carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
- Sykkelparkering på bilparkeringsplasser, en hel rad avsettes som et prøveprosjekt i år før et evt permanent tiltak iverksettes neste år. Dette gjøres på det mest brukte parkeringsarealet, midt i sentrum (P3)