Participating towns and cities

Slovakia Košice (Kosice) , Slovakia

Population:
226.212 inhabitants
Department:
Department of Infrastructure, Chief Architect‘s Office, City of Kosice
Contact:
Sebastian Baran
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
04011
(++421) 556419944
Košice (Kosice) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Košice (Kosice) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
1. Ďalší ročník pravidelnej súťaže viacerých druhov dopravy "Kto skôr" - 19.9.2012
2. Informačná kampaň pre cestujúcich za účelom zvýšenia ich bezpečnosti a bezpečnosti iných cestujúcich v špecifických situáciách formou plagátov v prostriedkoch MHD (cestovanie s detským kočíkom, cestovanie s invalidným vozíkom, cestovanie starších občanov a občanov s preukazom ZŤP a ZŤP-S) 16.9 - 22.9.2012
3. "Deň bez áut" - bezplatné cestovanie pre tých, ktorí vymenia automobil za prostriedok MHD - 22.9.2012

Permanent measures Permanent measures

Košice (Kosice) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
Launch of integrated services for the various public transport modes
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Elaboration of sound devices in traffic lights
Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Permanent access restriction to city centres
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Košice (Kosice) carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Uzavrieme Moyzesovu ulicu - jedná sa o štvorprúdovú kominikáciu v širšom centre mesta dĺžky cca 1,5 km