Participating towns and cities

SlovakiaMargecany, Slovakia

Population:
2.000 inhabitants
Contact:
Janka Maťašovská, Iveta Žoldáková
Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany
(++421) 907207223; 0910 489 577

Participation 2012

Car-free day Car-free day

Margecany carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Akcie sa budú konať na komunikácii v obci a to ulica Školská,ktorá počas akcie bude pre motorové dopravné vozidlá uzatvorená,
inline hodinovka bude na cestnej komunikácii Margecany - Rolová ,ktorá bude taktiež uzatvorená