Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Долна Митрополия (Dolna Mitropolia)
3.661 inhabitants

Local contact

РУПП
Лиляна Ячовска
Св. Св. Кирил и Методи
5855 Dolna Mitropolia
++359 6552 2490

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. Велопоход "ЕВРО-ВЕЛО 6 - С ВЕЛОСИПЕД ДО БАЙКАЛ"
Традиционно на 11.09. всяка година се провежда велопоход "Евро-Вело 6 - с велосипед до Байкал" по маршрута Долни Вадин- Горни Вадин - Крушовене-Байкал- Гиген в рамките на изпълнение на Програма "Развитие на устойчив туризъм по поречието на р. Дунав. Организатори са читалище "Пробуда-1925", сдружение " ЕКО БАЙКАЛ ", кметството на с. Байкал и Общински център за извънучилишни дейности и занимания по интереси и под патронажа на кмета на община Долна Митрополия.Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация DOEN – Холандия. Фондация „ЕкоОбщност" цялостно подкрепя и подпомага реализирането на инициативата. В похода вземат участие ученици, студенти и любители на велосипедния спорт, които облечени в тениски с логото на похода изминават маршрута на колела.

2. Организиране на художествен пленор на тема "Движението е здраве".
За целта на събитието се предвижда да бъдат затворени за движение районите на училищата в гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Божурица и с. Ставерци. На децата ще бъдат раздадени тебешири и нужните материали за да рисуват върху уличното платно.