Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Suvorovo (Суворово)
5.226 inhabitants

Local contact

Хуманитарни дейности
Теодор Апостолов
пл. Независимост 1
9170 Суворово (Suvorovo)
++359 5153 33 33

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. Битумиране на пътища в регулацията на град Суворово. Дата 01.09.-22.09.2012г. Участници - 20 души - Община Суворово.

2. Освежаване на пешеходни пътеки и алеи. Дата - 01.09.- 22.09.2012г.

Участвици - 20 души - Община Суворово
3. Провеждане на лекция с ученици от СОУ "Н.Й.Вапцаров" град Суворово на тема - "Движение в правилна посока" - 17.09.2012г. Участници - 30 ученика от СОУ Н.Вапцаров град Суворово

4. Инициатива от Център за работа с деца на улицата град Суворово- - изложба, свързана с безопасното движение по пътищата.Дата 16-22.09.2012г.Участници - 15 деца.