Participating towns and cities

CroatiaZabok, Croatia

Website:
Population:
9.365 inhabitants
Department:
Ured Grada
Contact:
Gordana Dugorepec
Zivtov trg 10
49210 Zabok
(++385) 049 587 761
Zabok already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2002

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Zabok organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
EUROPSKI TJEDAN
KRETANJA

Kretanje u pravom smjeru

GRAD ZABOK
16. – 22. 09. 2012.

P R O G R A M


TIJEKOM EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA
OD NEDJELJE 16. RUJNA DO SUBOTE, 22. RUJNA 2012.


TEMA: KRETANJE U PRAVOM SMJERU

Nositelj aktivnosti: Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku


AKTIVNOST "Kretanje u pravom smjeru"
Poticanje novoga ekološki prihvatljivog koncepta mobilnosti koji će pridonijeti smanjenju emisije CO2
1. Ciljevi aktivnosti
• Ekološki osvijestiti javnost (učenici, škola, uža i šira zajednica) i potaknuti stvaranje novoga koncepta mobilnosti koji će biti ekološki prihvatljiv te pridonijeti smanjenju emisije CO2.
2. Namjena aktivnosti
• Istražiti povezanost emisije CO2 i klimatoloških promjena. Upoznati se s opasnostima koje proizlaze iz globalnog zatopljenja.
• Istražiti postojanje najprihvatljivijih individualnih transportnih oblika i mogućnosti koje se nude putem internetskih portala.
• Upoznati se s mogućnošću dijeljenja automobila kako bismo pridonijeli uštedi i zaštiti okoliša.
3. Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost
• Nositelji aktivnosti su učenici 3. pm razreda, razrednica Dinka Tomašković-Presečki i stručni suradnik Ivan Miškulin.
• Nositelji aktivnosti izradili su zajednički plan, realizirat će ga tijekom školske godine 2012./2013. i nastojati ostvariti zadani cilj.
• Anketirati razred, odabrane pojedince, djelatnike škole i izabrane tvrtke kako bismo došli do podataka o načinu prijevoza, korištenju javnoga prijevoza, dijeljenju automobila, informiranosti javnosti o mogućnostima dijeljenja automobila i ekološkoj osviještenosti.
• Izradit će se CO2 otisak stopala škole.
• Održat će se predavanja o alternativnim prijevoznim sredstvima i mogućnostima dijeljenja automobila.
• Izradit će se promotivni materijal s ciljem informiranja javnosti i podizanja ekološke svijesti.
• Nastojat će se inicirati izgradnja biciklističkih staza u našem gradu.
• Sudionici projekta svojim će primjerom pokazati kako koristiti prihvatljiva prijevozna sredstva (bicikl, javni prijevoz, zajedničko putovanje u školu i dijeljenje automobila).
4. Način realizacije
• Program će se realizirati tijekom drugog polugodišta šk.god. 2012./2013. na satovima razrednika i izvan nastave.
• Učenici 3. pm sastavit će i provesti anketu s ciljem istraživanja ekološke osviještenosti, poznavanja najprihvatljivijih individualnih transportnih oblika i mogućnostima dijeljenja automobila. Rezultate istraživanja predstavit će javnosti.
• Izradit će CO2 otisak stopala u suradnji s prof. Ivanom Miškulinom.
• David Žegrec, Ariana Posarić i Toni Sente održat će predavanje o alternativnim prijevoznim sredstvima.
• Posjetit će upravu Grada i saznati kakvi su planovi za izgradnju biciklističkih staza u Zaboku i okolici te inicirati obilježavanje staza gdje je to moguće.
• Izradit će se promotivni materijal koji će objediniti rezultate istraživanja i inicijative s ciljem informiranja javnosti i podizanja ekološke svijesti.
• Nastojat će svojim primjerom pokazati kako utjecati na smanjenje troškova prijevoza i emisije CO2 (organiziranje vlastitog portala za dijeljenje prijevoza ili sl. putem internetskih stranica škole).
5. Vremenik aktivnosti•
• Promocija i objava projekta bit će tijekom Europskog tjedna kretanja od 16. do 22. rujna 2012.
• Aktivnosti će se provoditi tijekom 2. pol. šk. god. 2012./2013. od siječnja do svibnja.
6. Troškovnik aktivnosti
• U okviru planiranog troškovnika Comenius projekta za izradu promotivnih materijala, anketa…
7. Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja
• Vrednovanje će se provesti zajedno sa svim sudionicima Comenius projekta i koristiti za planiranje novih projekata.


Nositelj aktivnosti: Dječji vrtić i jaslice ZIPKICA Zabok

Cilj: jačanje svijesti o važnosti svakodnevnog tjelesnog vježbanja i kretanja za zdrav rast i
razvoj, razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema sebi i okolini – pozitivno ekološko
ponašanje, učenje poštivanja pravila i dogovora važnih u prometu: što ?, kako ?, zašto ?

Svakodnevne aktivnosti u vrtiću:
- obilaženje prometnica u blizini vrtića, brojanje, bilježenje raznih vrsta vozila - prigodni
plakati s rezultatima svog istraživanja,
- osvještavati važnost odgovornog ponašanja u prometu,
- poticati ekološku osjetljivost – obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača, 16.09.
- zajedničke jutarnje tjelovježbe na terasi (jačanje svijesti o važnosti tjelovježbe),
- štafetne igre s raznim oblicima kretanja,
- igre s pjevanjem,
- značenja tjedna mobilnosti (jačanja svijesti o važnosti kretanja i tjelovježbe)

PONEDJELJAK 17. 09. 2012.
- POSJETA ŽELJEZNIČKOJ STANICI „ ZABOK „ I NOVOM AUTOBUSNOM KOLODVORU (prednosti javnog prijevoza)
UTORAK 18. 09. 2012.
- NOGOMETNE UTAKMICE MEĐU GRUPAMA, ZA VRIJEME BORAVKA NA DVORIŠTU (zajedničke sportske aktivnosti, pravila, razni sportovi)
SRIJEDA 19. 09. 2012.
- BICIKLIJADA - biciklima od vrtića do parka Milana Prpića ( poticanje prihvaćanja važnosti bicikla kao ekološkog prometnog sredstva, sigurna vožnja, prometna pravila)
ČETVRTAK 20. 09. 2012.
- DAN PJEŠAČENJA (poticati pješačenje, odlazak do igrališta naselja Tršinski edukacija - pozitivan utjecaj pješačenja na zdravlje )
PETAK 21. 09. 2012.
- ŠETNJA GRADOM - podjela letaka koji promoviraju važnost kretanja, pješačenja, biciklizma…


Nositelj aktivnosti: DRUŠTVO NAŠA DJECA ZABOK


PETAK, 21. RUJNA 2012.


TEMA: UREĐENJE PARKA MILANA PRPIĆA
Obilježavanje Međunarodnog dana mira, manifestacije „Hrvatska volontira“
i Europskog tjedna mobilnosti

Cilj: obnoviti i pobojati postojeće sprave za igru i osvježiti ih kako bi bila privlačnija djeci, širenje ideje mira, volontiranja, pomaganja drugima te jačanje svijesti o zaštiti i očuvanju okoliša i zaštiti životinja.

Partneri: Udruga Mraz, Mreža udruga Zagor, Krapinsko-zagorska županija, Volonterski
klubovi Gimnazije AGM, Srednje škole Zabok i Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i
odjeću


Aktivnosti:
- bojanje postojećih dječjih sprava za igru
- bojanje klupa
- čišćenje parka
- akcija PROAKTIV – zaštitimo životinje
- drvo mira (s porukama mira)
- štandovi
- koncert mladih bendova
Vrijeme i mjesto: Park M. Prpića u Zaboku od 9 do 21 sat.

SUBOTA, 22. RUJNA 2012.


TEMA: DAN IGARA pod sloganom: Igri u čast
i Europski dan bez automobila

Cilj: podizanje svijesti o važnosti boravka, kretanja i igranja djece u prirodi, te istovremeno jačanje svijesti kod djece i odraslih o potrebi zaštite i očuvanju okoliša;
razvijanje suradničkih vještina kod djece.

Partneri: Udruga Mraz, Osnovna škola K. Š.Gjalskog, Dječji vrtić i jaslice Zipkica, Postaja
prometne policije Krapina

Aktivnosti:
- zabavne igre sa stolicama
- igre spretnosti
- igre na rolama, romobilima i biciklima.

Vrijeme i mjesto: Park M. Prpića u Zaboku od 10 do 12 sati.

Nositelj aktivnosti: Osnovna škola K.Š. Gjalskog u Zaboku, Područna škola u Špičkovini i Područna škola u Martinišću
Radionice u razrednoj nastavi:
Učenici prvih razreda obraditi će temu "Odvojeno odlaganje otpada". Moto radionice: "Ne bacaj, nego iskoristi!"
Učenici drugih razreda će se bavili se temom "Promet i javni prijevoz“, poštivanje pravila u prometu, zaštita okoliša
Učenici trećih razreda će proučavati "Autohtone biljke i životinje zavičaja" te pripremiti izložbu raspoloživih biljaka i plakat .
Učenici četvrtih razreda - na radionici kroz aktivno slušanje priče o zaštiti zraka i ozona, prikaz stripa "Ozzy Ozone" i predavanje "Ozon – zaštitni omotač Zemlje" djeca će naučiti što je ozon, koja je njegova uloga, koji su njegovi neprijatelji, koje su posljedice uništavanja ozona i što mi možemo učiniti za njegov spas. Naučeno će učenici provjeriti malim kvizom znanja, a rezultat radionice će biti tematski pano.
Učenici četvrtih razreda će posjetiti arboretum autohtonog bilja koji su uredili članovi zabočkog Planinarskog društva "Zagorske steze" na Piclju.
Učenici od petog do osmog razreda – članovi Eko grupe (20 učenika) pod vodstvom prof. Božene Dragčević – edukacija o važnosti zaštite ozonskog sloja i zaštite okoliša, izrada panoa i pisanje eko poruka i izrada letaka.

U realizaciji programa Europskog tjedna kretanja od 16. do 22. rujna 2012.
u gradu Zaboku učestvovati će:

Osnovna škola K.Š. Gjalskog Zabok: razredna nastava 1. do 4. razredi 380 učenika i 11 učiteljica,
Podmladak Crvenog križa: 15 učenika predmetne nastave i voditeljica Ružica Kotarski, prof.,
Eko grupa 20 učenika predmetne nastave i voditeljica Božena Dragčević, prof.,
PŠ Martinišče: 45 učenika i 4 učiteljice,
PŠ Špičkovina : 24 učenika i tri učiteljice,
Dječji vrtić i jaslice: 204 djece i 10 odgojiteljica,
Gimnazija A.G. Matoša: 80 učenika i dvoje voditelja prof.,
Društvo Naša djeca Zabok – oko 100 učesnika.


DOĐITE I PRIDRUŽITE NAM SE, SRDAČNO VAS OČEKUJEMO.
GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek. oec.