Participating towns and cities

Bulgaria Панагюрище (Panagyurishte) , Bulgaria

Population:
26.000 inhabitants
Department:
отдел ОКМДСТ
Contact:
Стоянка Добрева
град Панагюрище, пл. "20-ти април" 13, п.к. 4500
(++359) 0878820990
Панагюрище (Panagyurishte) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2004

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Панагюрище (Panagyurishte) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
Във всеки един от седмицата от 16 до 22 септември ще бъдат организирани дейности, обвързани с мотото, идейния замисъл и целта на кампанията Европейска седмица на мобилността.