Participating towns and cities

NorwayTolga, Norway

Population:
1.700 inhabitants
Department:
Administration
Contact:
Knut Sagbakken
Kommunehuset, 2540 Tolga
(++47) 95162945
Tolga already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2016 2014 2012

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Tolga organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

Utleie av elsykkel
Kollektivtilbudet Halv på Hel- transportene foregår med buss og drosje, tilpasset behov, tilgjengelig materiell og sjåfører. Tolga skysstasjon er navet i kollektivtilbudet. Brukere kan bestille transport til eller fra skysstasjonen - halv på hver time. Tidspunktene er tilpasset togenes og bussrutenes ankomst og avgang, til og fra Tolga.
Det er i tilleg tilbud om bestillingsruter i Tolga. Disse er tilpasset til de viktigste rutetraséene og tog på Rørosbanen, utenom KID - åpningstidene.
Bedre forholdene for myke trafikanter over brua i Tolga sentrum
Få innspill på trafikksikkerhetstiltak
Folkehelsetiltak med å få folk i aktivitet, og la bilen stå

Permanent measures Permanent measures

Tolga implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Mobility management
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Tolga carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Tolga er en liten kommune med en hovedgate som er gate for gjennomgangstrafikk. Vi skal prøve ut om vi kan stenge området rundt skole og kommunehus for biltrafikk