Participating towns and cities

NorwayPorsgrunn, Norway

Population:
35.000 inhabitants
Contact:
Lena Karoliussen
Postboks 128
3901 Porsgrunn
(++47) 92 80 85 20
Porsgrunn already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2013 2012 2011 2010 2009

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Porsgrunn organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

Se aktivitetsprogram..

Permanent measures Permanent measures

Porsgrunn implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Åpning av sykkelteller
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Opprustning av holdeplasser, UU - standard

Car-free day Car-free day

Porsgrunn carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
I Porsgrunn blir en større parkeringsplass i sentrum (200 m2) gjort om til park. Dette blir da en sammenslåing av park(ing) day 21. september og bilfir lørdag 22. september.

I skien stenger vi av gatene rundt Ibsenparken.