Participating towns and cities

FinlandJyväskylä, Finland

Website:
Population:
137.368 inhabitants
Department:
JAPA ry
Contact:
Anna Sarkkinen
Matarankatu 4, 3.krs
40100 Jyväskylä
(++358) 405938541

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Jyväskylä organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

Teemoina toimivat esimerkiksi kestävä liikkuminen, kestävän liikkumisen terveys- ja ilmastovaikutukset. Järjestämme erilaisia tietoiskuja kestävästä liikkumisesta auton vapaa päivänä, kuten kannustamme pyöräilemään ja käyttämään julkista liikennettä. Pyrimme edistämään turvallista liikennettä ja vastuullista autoilua.

Car-free day Car-free day

Jyväskylä carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Kävelykadun ulkopuolelle.