Participating towns and cities

NorwaySkien, Norway

Population:
51.500 inhabitants
Department:
Plan
Contact:
Alexander Markset Olsen
Pb 158
3701 Skien
(++47) 35589157
Skien already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2013 2012 2011 2010 2009

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Skien organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
Se aktivitetsprogram..

Permanent measures Permanent measures

Skien implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Sykkelteller med sykkelpumpe og informasjonsskilt over hovedvegnettet for sykkel i Grenland
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Opprustning av holdeplasser i metronettet til UU
Accessibilities
Launch of accessibility plans

Car-free day Car-free day

Skien carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
I Porsgrunn blir en større parkeringsplass i sentrum (200 m2) gjort om til park. Dette blir da en sammenslåing av park(ing) day 21. september og bilfir lørdag 22. september.

I skien stenger vi av gatene rundt Ibsenparken.