Participating towns and cities

SlovakiaPrešov, Slovakia

Website:
Population:
88.680 inhabitants
Department:
Odbor dopravy, oddelenie dopravnej mobility.
Contact:
Andrascik
Hlavná 73, 080 01 Prešov
(++421) 051/3100229

Participation 2012

Activities within the week Activities within the week

Prešov organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2012, taking into account the annual theme.

All week
1. Články v miestnych novinách, info rozhovor v miestnych rádiách - Článok k projektu Bezpečne do školy, Článok k stratégii udržateľnej mestskej dopravy, Článok o Best Practices v európskych mestách, inšpirácia pre Prešov.
2. Súťaž MHD - podpora cestovania MHD – zber a losovanie použitých jednorazových lístkov.
3. Deň plánov udržateľnej mobility - Okrúhly diskusný stôl -prezentácia očakávaných výsledkov aktuálne spracovávaného generelu cyklistickej dopravy, prezentácia nízkorozpočtových opatrení v cyklistickej doprave, diskusia k plánu udržateľnej mestskej dopravy, info o požiadavkach obyvateľov z fóra webu a schránok, roll up s vizualizáciami, prezentácia info letákov k podpore bicyklovania ako alternatívneho druhu dopravy, osadenie Mapy mesta (160 x 180 cm) s možnosťou vyznačenia problematických miest pre cyklistov a návrhov na riešenie, prezentácia informačných materiálov k podpore bicyklovania ako alternatívneho druhu mestskej dopravy.
4. MHD zdarma - cestovanie MHD s TP vozidla namiesto cestovného lístka
5. Deň bez áut - Deň polície - spolupráca s KR PZ, uzávierka miestnej komunikácie, info stánok polície spolu s materiálmi projektu CMB - info brožúrky, mapa s návrhmi riešení, v info stánku – zabezpečenie kontroly funkčnosti a vybavenosti bicyklov príslušníkmi PZ, prezentácia a využitie mobilného detského dopravného ihriska, poskytovanie služieb -dorbné servisné opravy bicyklov.
5. Súťaž Do práce na bicykli , ktorá prebieha v čase od 20.8. - 14.9.2012, vyhodnotenie

Permanent measures Permanent measures

Prešov implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Public transport services
The development of accessible transport services for all
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Prešov carries out a Car-Free Day 2012 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Uzávierka miestnej komunikácie na Grešovej ulici, ktorá bude poskytnutá pre chodcov, cyklistov, prezentáciu PZ a bezpečnosti cestnej premávky, detské dopravné ihrosko