Participants

Contact & Activities

Participating city

Linköping
153.500 inhabitants

Local contact

Johanna Thidell
Linköpings kommun
581 81 Linköping

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Linköpings kommun kommer att uppmärksamma Europeiska trafikantveckan genom att anordna ett antal aktiviteter i och kring staden. Vi fokuserar på att uppmuntra våra medborgare att fortsätta åka kollektivtrafik, gå eller cykla genom positiv förstärkning.

Fredag 21 september kommer Linköpings kommun stå vid resecentrum och ge medborgarna en extra behövlig paus mitt i sitt resande. Vi vill skapa en positiv stämning i vardagsresandet och bjuder därför på fika och musikunderhållning till de som är vid resecentrumet. Vi kommer även att ge presenter till medborgarna med hjälp av personal från energikontoret och den regionala utföraren av kollektivtrafik. Vi vill konkret visa vår uppskattning till våra medborgarna som väljer att åka kollektivtrafik, går eller cyklar.

Fredag morgon den 21 september kommer medborgare som passerar Hunnebergsgatan vid biblioteket, korsningarna Hamngatan - Storgatan samt Klostergatan - Drottninggatan uppmuntrande present som tack för att dom har valt rätt färdsätt som cyklar eller går.

Tisdag 18 september anordnas en interaktiv kvällsföreläsning på stadsbiblioteket kring "Bilen, bränslet, klimatet och vi - sanningar, lögner och myter" med Jakob Lagercrantz från Gröna Bilister. Föreläsaren kommer med entusiasm förklara sambanden mellan vårt resande, miljö och ekonomi. Föreläsningen är öppen för allmänheten. Vi kommer att även att bjuda in specifika målgrupper såsom organisationer, föreningar, företag mfl. att delta.

Någon dag under veckan kommer vi att stå på olika bensinmackar i Linköping och informera medborgare som för dagen kör bil hur de kan bli mer miljösmarta. Bilisterna kommer att få en bok som ger 30 konkreta tips på hur du som bilförare och bilägare kan spara pengar och miljön.

Vi kommer att annonsera om europeiska trafikantveckan och aktiviteterna på kommunens hemsidan, affischer som sprids ut i kommunen, genom pressutskick, annonsering i dagspressen samt direktutskick till vissa målgrupper i samhället.