Participants

Contact & Activities

Participating city

Nyköping ()
54.000 inhabitants

Local contact

Strategi, samhällsbyggnad
Labeat Bickaj
Behmbrogatan 20
++46 155-45 71 60

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Under trafikantveckan genomförs en cykelmätning på Stora Torget som sedan jämförs med tidigare mätningar. Kommunen informerar och uppmärksammar sitt arbete för hållbart resande genom nyheter på sina olika medier.
Bland annat lyfts de fortsatta satsningarna med belysning på cykelvägar, anläggningar av flera gång- och cykelpassager och sammanlänkandet av befintliga passager.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
På Stora Torget och på Slottsgatan (avstängd för biltrafik) sker samma upplägg för allmänheten som för skoleleverna med klimatshow samt möjlighet att testa miljövänliga färdsätt. Detta sker på eftermiddagen. Se nedanstående information
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: new permanent bicycle pumps