Participants

Contact & Activities

Participating city

Motala
35.000 inhabitants

Local contact

Gemensam ledningsförvaltning / Strategisk samhällsplanering
Thommy Lindholm
Drottninggatan 2
++46 0141225187

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- Klimatmatchen; gå, cykla eller åk kollektivt till träning och tävling. Tävling om att ta sig mer miljövänligt till träning och tävling, öppen för lag/träningsgrupper med barn/ungdomar 10-16 år.

- Cykla och gå till jobbet-kampanj í samarbete med Korpen.

- Utdelning av cykelsadelskydd till dem som cyklat. Skoltävling där vinnande bidrag nu trycks upp och delas ut kring skolor och andra allmäna platser. Information om detta och uppmaning om att cykla mera kommer att finnas runt om i kommunen på busskurernas reklamplats.

- Vanebilister får under hela hösten möjlighet att låna elcykel en vecka.

- Kommunernas enheter får möjlighet att provcykla elcykel och ta del av erbjudande att köpa in elcyklar för att minska bilberoendet.

- Cykel/transportutställning i köpcentret Gallerian. Information, tips, idéer, reportage, lämna åsikter, tävla, hämta nya cykelkartan, information om nya cykelinfrastrukturen (över 10 km ny cykelväg) etc

- Trafikbana för barn, prova elcykel, lämna åsikter, hämta cykelkarta etc vid Centrumföreningens arrangemang på Stora Torget den 28 september. Stor tävling där vi bidrar med tredje pris i form av en elcykel.

-Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att informera om vinterns luftkvalitetsmätningar

-Skolkampanj under hela hösten; Information om vikten av att gå och cykla till skolan på alla föräldramöten F-6 ("Hur tog du dig till skolan när du var liten?"), enkät om resevanor till föräldrar, "resvaneundersökning" barn F-6, uppmuntran om att cykla/gå till skolan och lokala tävlingar kring detta. Senare en synlighetskampanj.

- Eventuellt en fototävling för barn och ungdomar på temat "Motala cykelstad"

- Reportage i lokaltidningen varje dag under veckan för att lyfta temat samt visa vad kommunen gör i frågan
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Other: Nytt resecentrum med samordnade tidtabeller mellan lokal-, landsbygds- och pendeltrafik
Traffic calming and access control scheme
 • Other: Nya parkeringsplatser kring resecentrum både för bilar och cyklar.
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Elaboration of educational materials
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: Projekt för att minska de korta bilresorna genom Motala Cykelstad. Fokus främst på cykel.