Participants

Contact & Activities

Participating city

Österåker
41.000 inhabitants

Local contact

Väg- och trafikavdelningen
Louise Ragnå
Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga
++46 854081550

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Kampanj till skolor, gå och cykla
Information och uppmuntran till kollektivtrafikresenärer
Under den bilfria dagen stängs en gata av. Vi arrangerar olika aktiviteter med temat framtidens centrum och resande.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Det är en del av Stationsvägen i centrala Åkersberga mellan tågstationen och torget som blir gågata och aktivitetsyta.