Participating towns and cities

PolandBiała Podlaska, Poland

Population:
58.000 inhabitants
Department:
Referat Komunikacji
Contact:
Piotr Lament
Piłsudskiego 3
Biała Podlaska
(++48) 83 341 69 09
Biała Podlaska already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010 2009

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Biała Podlaska organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
Współpraca z Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej w dziedzinie montażu paneli fotowoltaicznych służących do zasilania urządzeń dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach.

Permanent measures Permanent measures

Biała Podlaska implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Biała Podlaska carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Wyłączenie z ruchu ul. Brzeskiej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jana Pawła II.