Participating towns and cities

PolandRzeszów, Poland

Website:
Population:
197.181 inhabitants
Department:
Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa
Contact:
Małgorzata Wojnowska
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
(++48) 17 8754190

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Rzeszów organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
1. Maksymalne wykorzystanie do obsługi linii komunikacji miejskiej autobusów napędzanych CNG ( gazem ziemnym) oraz posiadających niskoemisyjne jednostki napędowe o najwyższej normie czystości spalin EEV.
2. Włączenie się pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa do kampanii ETZT poprzez przyjazd do pracy rowerem lub środkiem komunikacji publicznej
3. Wykłady i pogadanki na lekcjach w szkołach uczestniczących w kampanii, dotyczące działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście.
4. "Rowerowy Turniej dla Dzieci i Młodzieży" oraz Rajd Rowerowy " Wiatr we Włosach".
5. Możliwość bezpłatnego korzystania
z przejazdów autobusami komunikacji publicznej MPK Rzeszów tylko za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu przez jego właściciela lub współwłaściciela legitymującego się dowodem tożsamości.

Permanent measures Permanent measures

Rzeszów implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets

Car-free day Car-free day

Rzeszów carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
W dniu 22.09.2013 r. zamknięte zostaną ulice wchodzące w skład Strefy Ruchu Pieszego "A" obejmujące następujące ulice: 3 Maja, Grunwaldzka, Kościuszki, pl. Farny, dla wszystkich pojazdów. Przy wjeździe do strefy zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w budynkach zlokalizowanych przy ulicach tej strefy.