Participating towns and cities

PolandCzęstochowa, Poland

Population:
228.520 inhabitants
Department:
Urząd Miasta
Contact:
Agnieszka Świercz
ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa
(++48) 34 3707475

Participation 2013

Car-free day Car-free day

Częstochowa carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
W tym roku w Częstochowie z ruchu wyłączona będzie główna arteria miasta - Aleja Najświętszej Maryi Panny. Planowany czas wyłączenia Alei z ruchu: 22 wrzenia, godz. 10.00 - 20.00