Participating towns and cities

PolandGdynia, Poland

Website:
Population:
250.000 inhabitants
Department:
Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością
Contact:
A. Kaszuba
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
(++48) 58 785 14 20

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Gdynia organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Gdynia będzie promować zrównoważone i niskoemisyjne środki transportu (w tym również trolejbusy, jako przyjazny dla środowiska, “zielony” transport w Gdyni) oraz zachęcać mieszkańców do zmiany negatywnych zachowań transportowych na takie korzystne dla zdrowia i środowiska - zamiany samochodu na rower, częstszych spacerów, korzystania z transportu zbiorowego. Dzięki zmianie przyzwyczajeń i zachowań transportowych mieszkańcy będą mogli bezpośrednio włączyć się w czynienie Gdyni czystszym, przyjaznym dla środowiska i atrakcyjnym do życia w nim miastem.
Najważniejszymi działaniami realizowanymi przez Gdynię w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz nawiązującymi do tegorocznego tematu są: strefa relaksacyjna oraz promocja rowerów i trolejbusów jako elementów bez emisyjnego transportu miejskiego.

Within the European Mobility Week Gdynia plans to promote sustainable means of transport (including trolleybuses as environment-friendly and “green” transport in Gdynia) but most of all promote zero emission transport and encourage people to switch from cars to bicycles and to walk more in order to improve their health and the quality of environment - including air quality. Thanks to this Gdynia focuses in involving people in making the city cleaner, better and more liveable for citizens and the vital element of this is clean air.
The most relative actions in this year’s theme is our relaxation zone and cycling and trolleybuses promotion as zero emission urban transport.

Permanent measures Permanent measures

Gdynia implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Mobility management
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Gdynia carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Podczas Dnia Bez Samochodu dla ruchu zostaną zamknięte ulice Skwer Kościuszki oraz al. Jana Pawła II. Ulice te zlokalizowane są w centrum miasta, prowadzą bezpośrednio nad morze, dzięki czemu są bardzo popularne wśród mieszkańców i turystów. Niestety często ludzie wybierając się nad morze chcieliby podjechać samochodem pod samą plażę. Na co dzień, dzięki temu, że na ulicach możliwy jest ruch samochodowy, a wzdłuż ulic znajdują się miejsca parkingowe, jest to możliwe.
W przyszłości chcielibyśmy zamknąć Skwer Kościuszki i al. Jana Pawła II dla ruchu samochodowego na stałe lub na dłuższy okres, jednak taka decyzja w pierwszej kolejności wymaga przeprowadzenia badań, zrealizowania kampanii podnoszącej świadomość mieszkańców czy koniecznej reorganizacji ruchu.

During Car Free Day the Skwer Kosciuszki and al. Jana Pawla streets will be closed for traffic. These are the streets located in the city centre, they lead to the Baltic seaside and by this they are popular among citizens and tourists. Unfortunately people often want to drive by car as close to the sea as it is possible. In the future we would like for a longer period or permanently close Skwer Kosciuszki and al. Jana Pawla II streets for traffic, however, it requires prior surveys, awareness raising campaign among citizens and possible reorganisation of traffic.