Participating towns and cities

SlovakiaPrešov, Slovakia

Website:
Population:
88.680 inhabitants
Department:
Odbor dopravy, oddelenie dopravnej mobility.
Contact:
Andrascik
Hlavná 73, 080 01 Prešov
(++421) 051/3100229

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Prešov organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
Deň trvalo udržateľnej mobility v mestách - odborný seminár a okrúhle diskusné stoly pre verejnosť spojené s prezentáciou zámerov mesta Prešov v oblasti cyklistickej dopravy a verejnej dopravy.
Deň bezpečnej jazdy – priama práca s deťmi základných škôl a mládežou ohľadom prevencie dopravnej nehodovosti a bezpečného pohybu na cestách.
Deň na bicykli – vyhodnotenie súťaže „Na bicykli do práce“, sprievodné športové, vzdelávacie a kultúrne podujatia v priebehu dňa pre všeobecnú verejnosť.

Permanent measures Permanent measures

Prešov implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Permanent access restriction to city centres
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places