Participants

Contact & Activities

Participating city

Kramfors
18.120 inhabitants

Local contact

Miljö och Bygg
Benny Wälitalo
Ringvägen 34, 872 31 Kramfors
++46 061280354

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
"Låt bilen stå" Kramfors och Sollefteå kommunanställda utmanar varandra om att låta bilen stå den 17 september och hitta andra alternativ till att ta sig till arbetet. I samband med aktiviteten kommer en informationskampanj dels om trafikantveckan men även med alternativ till bilen att finnas för både anställda och kommuninnevånare.