Participating towns and cities

Slovenia Ljubljana (City of Ljubljana) , Slovenia

Website:
Population:
283.000 inhabitants
Department:
Public Relations Office, Mayor's Office
Contact:
Vita Kontić
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
(++386) 1 306 1095

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Ljubljana (City of Ljubljana) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
- Trajna zapora dela Slovenske ceste
- Meritve onesnaženosti zraka (mobilno in postavitev novih stacionarnih postaj)
- Nadzor enoslednih vozil na območjih za pešce
- Nadzor nad prevoznostjo kolesarskih stez in peš hodnikov
- Sodelovanju šol in vrtcev v ETM program
- Ozaveščanje in obveščanje v lokalnih medijih
- Okrogla miza za promocijo trajnostne mobilnosti v regiji
- Promocijski material, plakati,…
- Busi JPP za šolarje
- Nagradna igra (javni promet)
- Okrogle mize z mladimi in EU poslanci
- Delavnice na temo ETM

Permanent measures Permanent measures

Ljubljana (City of Ljubljana) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
Uvedba električnega minibusa v zaprtih conah mestnega središča
Mobility management
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places