Participating towns and cities

SlovakiaŽarnovica, Slovakia

Website:
Population:
6.185 inhabitants
Department:
výstavby, investícii a životného prostredia
Contact:
Zuzana Gregorová
Nám. SNP č. 33
966 81 Žarnovica
(++421) 45 6830023
Žarnovica already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2013 2012 2011

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Žarnovica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

Akcie pre deti základných a materských škôl - dopravná výchova, cyklotúra
pretek v bicyklovaní organizovaný Speedway klubom v Žarnoivi
výstup na Rajčianku
športový deň pre zamestnancov MsÚ
plánovaná cyklotúra pre dospelých

Permanent measures Permanent measures

Žarnovica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
Create the tactile pavements
Enlargement of pavements

Car-free day Car-free day

Žarnovica carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
ul. Fraňa Kráľa popri detskom ihrisku