Participating towns and cities

SloveniaNova Gorica, Slovenia

Population:
13.400 inhabitants
Department:
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Contact:
Ana Kobe Tavčar
Trg E. Kardelja 1
5000 Nova Gorica
(++386) 5 3350143

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Nova Gorica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

- Začasna ureditev prometnega režima na Kidričevi ulici na odseku od krožišča z Erjavčevo do križišča z Jelinčičevo ulico
- Predstavitev ključnih ugotovitev iz analize stanja na področju prometa za območje Mestne občine Nova Gorica in okoliških občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Kanal ob Soči, Brda in Gorice