Participating towns and cities

NorwayTynset, Norway

Population:
5.500 inhabitants
Department:
Plan, bygg- og geodata
Contact:
Hilde Aanes
Rådhuset
2500 Tynset
(++47) 62485000
Tynset already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2015 2013

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Tynset organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
Konkurranse "jeg har skjønt det" med fokus på reiser til og fra jobb, uten bil, eller i form av samkjøring i full bil.
Oppmuntre til å kjøre buss - samarbeid med lokalt busselskap, og tog - samarbeid med NSB RIKS Rørosbanen.
Billige billetter lørdag og søndag i uke 38 (inkl BILFRI DAG) med bussen
Gratis tog mellom Tolga - Tynset-Alvdal hele uka - "introduksjnstilbud"
markedsføring av rutetilbud etc. Målgruppe kommunens ansatte, øvrig næringsliv/bedrifter i Tynset.
Samarbeid med folkehelsekoordinator om konkurranse også mellom skoler/elever om å komme seg til skolen uten bruk av bil. Med i trekningen av fine premier gitt av lokalt næringsliv.
PIMP YOUR BIKE - konkurranse, og Triksekonkurranse på INSTAGRAM. Fokus sykkel som lek, og aktivitet og transportmiddel. Samarbeid med næringslivsforening om markedsføring overfor bedriftene. Bedre miljøet i sentrum, flere parkeringsplasser, renere luft, tryggere trafikkbilde. Demonstrasjon av NISSAN LEAF ELBil hele uka - prøvekjøring fredag og lørdag. Demonstrasjon og prøvekjøring av EL-sykler fredag og lørdag. Sykkelverksted på torget - gratis service mens du er på jobb.

Permanent measures Permanent measures

Tynset implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Gang- og sykkelvei
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Gang- og sykkelvei
Public transport services
The development of accessible transport services for all
MArkedsføring av eksisterende tilbud
New forms of vehicle use and ownership
Demonstrasjon og prøvekjøring a elbil og elsykler
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Konkurranse