Participating towns and cities

NorwayAlta, Norway

Website:
Population:
20.000 inhabitants
Department:
Drift og Utbygging/ Kommunal teknikk
Contact:
Gjermund Abrahamsen Wik
Sandfallvn 1, pb 1403
9506 Alta
(++47) 91 60 38 56

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Alta organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
* Etablert og skiltet Mijøruta - alternativ veg uten støy og støv.
* Oppgradering og etablering av turstier/ snarveger for gående/ syklende i Alta.
* Sykkelutleie fra Alta lufthavn ifbm turstier.
* Opprettet servicestasjon for sykler i Alta sentrum.
* Oppsett av 2 ye sykkelbarometere langs E 6.
* Etablering av 2 nye og oppgradering av 4 holdeplasser for buss.
* Kurs og bevisstgjøring ang universell utforming for bussjåfører og adminsitrativt ansatte.
* Innkjøp av 15 nye el-biler til Alt akommune for tjenestebruk.
* Oppretting av egen sykkelbuss, prøveordning for bo-område.
* Prøvekjøring el-bil Alta sentrum

Permanent measures Permanent measures

Alta implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Oppsett av servicestasjon i Alta sentrum
Pedestrianisation
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
Reduction of outside parking zones
Accessibilities
Opppgradering av 4 holdeplasser til universell utformet standard.
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Mobility management
Create systems for buses and walking trains