Participating towns and cities

Bulgaria Стара Загора (Stara Zagora) , Bulgaria

Population:
136.781 inhabitants
Contact:
Konstantin Stoyanov
107. Tsar Simeon Veliki blvd.
6000 Stara Zagora Стара Загора
(++359) 42605007
Стара Загора (Stara Zagora) already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Стара Загора (Stara Zagora) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
За седмица без личен автомобил призовават от Община Стара Загора
И тази година Стара Загора се включва в Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2013 г. Общинското ръководство и кметът Живко Тодоров призовават гражданите да подкрепят кампанията като се възползват от алтернативни начини за придвижване в градска среда
Логото на тазгодишната седмица на мобилността „Чист Въздух – Ти си на ход!“ се обръща към гражданите и мотивацията им да опазват въздуха чист чрез техния избор за превоз. То набляга на въздействието от транспорта и нашия всекидневен избор върху качеството на въздуха, който дишаме и нашето здраве. Алтернативните възможности на транспорт могат значително да допринесат за защитата на здравето ни и за насърчаването на по-устойчиво бъдеще за всички нас.
Кампанията ни напомня, че ние всички имаме роля и дори най-малките промени като колоезденето, могат да окажат положително влияние върху качеството на градския въздух, шумовото ниво и променящия се климат. Ходенето пеша и ползването на велосипед, като устойчиви форми на градска мобилност, могат да играят важна роля за насърчаване на физическата активност. Немоторизираното придвижване осигурява редовна активност, която лесно и с минимални разходи може да се включи във всекидневния ни живот.
Общинското ръководство и кметът Живко Тодоров в продължение на седмица ще се откажат от използването на личните си автомобили, когато отиват на работа. Община Стара Загора отправя призив към служителите от общинската администрация и гражданите да подкрепят кампанията като се възползват от алтернативни начини за придвижване в градска среда. Целта е да се популяризира алтернативната мобилност и да се даде личен пример, особено на младите хора, за тяхното поведение при придвижване в градска среда.
Поощряват се гражданите наСтара Загора да подкрепят алтернативната мобилност като заменят превоза с личен автомобил с ходене пеш, колоездене, публичен транспорт или като споделят превоза си с още няколко пътника в същата посока.
С изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт Община Стара Загора ще закупи 14 нови тролейбуса. Предвижда се спирките на градския транспорт да бъдат изцяло рехабилитирани. Проектът включва поставяне на електронни табла, както и внедряване на интелигентна система за управление на трафика. Предвижда се също да бъдат изградени близо 8 км велоалеи.
Родителите могат да подкрепят усилията за по-чист въздух в града като приучат децата си да използват публичния транспорт. Когато се налага да използват автомобилите си, гражданите се приканват да шофират възможно най-спокойно, за да намалят отделяните емисии, винаги да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат автомобилите си в изправност.

Кампанията за устойчива градска мобилност е организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.

Европейската седмица на мобилността ЕСМ се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на гражданите.

От въвеждането й през 2002 г., въздействието на ЕСМ постепенно расте, както в България и Европа, така и по целия свят. През 2012 г. 2158 града от 39 страни официално се регистрираха за участие в кампанията. Общо 7717 постоянни мерки са били въведени, сред които най-много мерки фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността относно устойчивото поведение на пътуване.

Permanent measures Permanent measures

Стара Загора (Stara Zagora) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
The development of accessible transport services for all
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Mobility management
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places