Participating towns and cities

SlovakiaMoldava nad Bodvou, Slovakia

Population:
11.000 inhabitants
Department:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Contact:
Mária Tóthová
MsÚ
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
(++421) 917677122
Moldava nad Bodvou already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Moldava nad Bodvou organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
Dopravný terminál Moldava nad Bodvou - Plánuje sa realizácia elektrifikácie železničnej dopravy z mesta Moldava nad Bodvou smerom do Košíc. Jej zavedením sa výrazne znížia emisie v meste. Začiatkom mája 2013 sa zahájil proces výkupu pozemkov pod plánovaným terminálom a v júli 2013 sa plánuje verejné prerokovanie s majiteľmi pozemkov. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je ukončená, v súčasnosti sa prijímajú vyjadrenia kompetentných organizácií k projektu a následne sa podáva žiadosť na stavebné povolenie. Proces prípravy stavby je zatiaľ bez nedostatkov.

Kotolňa na biomasu - minulého roku bola v našom meste uvedená do prevádzky nová kotolňa na biomasu - drevenú štiepku, ktorá zvýši energetickú bezpečnosť mesta a zároveň zníži objem skleníkových plynov. Vznikla rekonštrukciou uhľovej kotolne. Pre obyvateľov je alternatívny zdroj tepla dobrou správou aj preto, že prináša aj výhodnejšie ceny tepla, keďže pri dnešnom trende zvyšovania cien primárnych energií rastie cena štiepky omnoho pomalšie ako ceny plynu. Zároveň táto kotolňa prispieva k zabezpečovaniu čistejšieho ovzdušia v meste.

Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou - Bioplynová stanica (BPS) je riešená podľa nemeckej technológie EnviTec Biogas pre využitie obnoviteľných zdrojov energie. Bioplyn sa produkuje tkzv. mokrou fermentáciou z organických hmôt vzniknutých poľnohospodárskou výrobou. Vzniknutý plyn je spálený v kogeneračnej jednotke (KGJ) s cieľom výroby elektrickej a tepelnej energie, ktorého časť je využívaná na ohrev fermentačných nádrží a zvyšok vykuruje mesto Moldava nad Bodvou.

Permanent measures Permanent measures

Moldava nad Bodvou implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Moldava nad Bodvou carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Bezmotorovú zónu vytvoríme 19.9.2013 uzavretím parkoviska a priľahlých ciest pri Penzióne Bodva, kde bude prebiehať kresba detí na betónové plochy. Kresba bude na tému Čisté ovzdušie - naša voľba.