Participants

Contact & Activities

Participating city

Karlskoga kommum
30.000 inhabitants

Local contact

Andreas Eriksson
Skrantahöjdsvägen 35

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Ecodriving prova-på för allmänheten
Cykelkartor
Invigning av ny cykel-pendlarparkering vid busstationen
Information samt uppmaningar till föräldrar att minska bilåkandet vid lämning vid skolan.
Andra aktiviteter under veckan för att uppmärksamma trygg bilfri väg vid skolor/dagis.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Extension or creation of new greenways
Public transport services
  • Development of new technologies to improve public transport
New forms of vehicle use and ownership
  • Responsible car-use (eco-driving etc)
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans
  • Launch of awareness-raising campaigns