Participants

Contact & Activities

Participating city

Umeå ()
127.000 inhabitants

Local contact

Gator och parker, Umeå kommun
Ida Lundström
Umeå kommun
90184 Umeå
++46 90-16 53 54

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Europeiska trafikantveckan sammanfaller med SEE- Västerbottens hållbarhetsvecka. Det är en vecka som sjuder av hållbarhet. Veckan formas av en mångfald av arrangörer som bidrar med livskraftiga, kreativa och goda exempel som väntar på att få väcka hållbarhetsfrön i just dig. Mer information finns på www.seevasterbotten.se

Nedan listas några av aktiviteterna som är kopplade till hållbara transporter under veckan:

- Medskapandets konst; Nordiska ministerrådets hållbarhetskonferens arrangeras 17-19 september. Ett av temana under konferensen är hållbar konsumtion. www.medskapande2013.se

- Riksbyggens klimatskola, föreläsning om hållbart resande av Be Green Umeå

- Cykeltipsrunda för ungdomar, Energi- och klimatrådgivningen och Norrbottens energikontor.

- Ren luft - ditt vägval: Utdelningen av gratis cykellysen och reflexer på torget. Visning av elbil och elcyklar. NTF har cykelbana för barn. Information om luftkvaliten i Umeå och tips på hur du kan resa mer hållbart. Arrangörer är Be Green Umeå, Gator och Parker, Energi- och klimatrådgivningen och Nenet.

- Trafikverkets resenärsdag på Umeå centralstation
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
 • Create park and ride stations
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places