Participants

Contact & Activities

Participating city

Östhammar
21.500 inhabitants

Local contact

Kommunledningskontoret
Marcus Jakobson
Box 66
74221 Östhammar
++46 0173-86499

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Östhammars kommun arrangerar en elfordonsdag 21/9 i anslutning till Europeiska trafikantveckan. Avsikten är att visa upp elfordon för intresserade på en samlad plats vid Sjötorget i Östhammar. Vad vi vill med visningen är att höja medvetenheten om elfordon som ett energieffektivt alternativ, visa vad som finns på marknaden och att intresserade också får komma i kontakt med personer som kört elfordon en längre tid och höra deras erfarenheter. Representanter från Elbil Sverige kommer.