Participants

Contact & Activities

Participating city

Murska Sobota
13.000 inhabitants

Local contact

municipality
dr. Hugo Maučec
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
+38625251625

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- osveščanje o škodljivih učinkih prometa v mestih
- spletno zbiranje predlogov za izboljšanje javnega prometa
- zasaditev dreves ob kolesarski poti
- izgradnja nove kolesarske poti od Rakičana do Jezer v dolžini 1.225 km
- promocija kolesarstva po novi kolesarski poti
- brezplačno popravilo koles in kolesarske opreme
- osveščanje o kakovosti zraka v občini
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Popolno ali delno zaprtje osmih ulic v ožjem središču mesta
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: zasaditev dreves ob kolesarski poti na Tišinski ulici
Pedestrianisation
  • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Elaboration of educational materials