Participants

Contact & Activities

Participating city

Ljubljana ()
283.000 inhabitants

Local contact

Public Relations Office, Mayor's Office
Vita Kontić
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
++386 1 306 1095

Participation 2013

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- Trajna zapora dela Slovenske ceste
- Meritve onesnaženosti zraka (mobilno in postavitev novih stacionarnih postaj)
- Nadzor enoslednih vozil na območjih za pešce
- Nadzor nad prevoznostjo kolesarskih stez in peš hodnikov
- Sodelovanju šol in vrtcev v ETM program
- Ozaveščanje in obveščanje v lokalnih medijih
- Okrogla miza za promocijo trajnostne mobilnosti v regiji
- Promocijski material, plakati,…
- Busi JPP za šolarje
- Nagradna igra (javni promet)
- Okrogle mize z mladimi in EU poslanci
- Delavnice na temo ETM
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
  • Other: Uvedba električnega minibusa v zaprtih conah mestnega središča