Participants

Contact & Activities

Participating city

Łódź ()
722.000 inhabitants

Local contact

Zarząd Dróg i Transportu
Tomasz Andrzejewski
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
++48 42 638 58 40

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
17.09 - w centrum Łodzi zorganizujemy warsztaty planistyczne, podczas których mieszkańcy przy użyciu klocków będą mogli zaprojektować wygląd najbliżej okolicy, zgodnie z hasłem: „Nasze ulice – nasz wybór”.

20.09 - zorganizowanie Park(Ing)Day w przestrzeni publicznej, dostępnej także dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zajęcie jednego parkingu w strefie wielkomiejskiej i zapełnienie go stoiskami m.in. z serwisem rowerowym, miasteczkiem ruchu drogowego, punktem znakowania rowerów, czy miejscem na przyozdobienie własnej koszulki lub torby wzorem związanym z hasłem ETZT. Podczas wydarzenia tworzona będzie także mapa barier przestrzennych w Łodzi oraz będzie rozdawana mapa piesza pokazująca jakie są średnie czasy dojścia pomiędzy głównymi punktami w centrum Łodzi, zachęcająca do pokonywania krótkich dystansów pieszo.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Będzie to ul. Zielona na odc. od Kościuszki/ ul. Zachodnia do ul. Piotrkowskiej wraz z ul. Narutowicza na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej. Ulica te będzie zamknięta dla ruchu samochodowegoprzy pozostawieniu ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Będzie to działanie zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej "Organise an 'In Town Without My Car!' event. Set aside one or several areas solely, cyclists and public transport for at least one whole day. This should preferably be held on Monday 22 September 2014".
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Provision of incentives and bonuses to employers
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas