Participating towns and cities

NorwayRisør, Norway

Population:
7.000 inhabitants
Department:
Rådmannens stab, Risør kommune
Contact:
Malin Paust
Postboks 158
4952 Risør
(++47) 37149600
Risør already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2014

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Risør organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

Risør kommune ønsker å vurdere om Havnegata i Risør sentrum kan bli gågate hele eller deler av året. Vi ønsker å bruke mobilitetsuka til å sette fokus på bilens rolle i byen, og hva det gjør med bymiljøet når bilen tas bort.
Etter møter med Handelsstanden, ble vi enige om å ha 2014 som et drøftings-år. Lørdag 20. september skal brukes som en "høringsdag" for å motta signaler fra innbyggere, butikkdrivere, lag og foreninger om hva de synes om å la Havnegata bli gågate, eventuelt "shared space". Ordfører og samfunnsplanlegger vil stå på stand, hvor vi snakker med folk og tar imot innspill. Vi vil i tillegg sette fokus på saken i avisa og på nettsidene våre.

Permanent measures Permanent measures

Risør implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)

Car-free day Car-free day

Risør carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Vi ønsker å stenge deler av Risør sentrum til neste år, altså mobilitetsuka 2015. I år bruker vi mobilitetsuka til å informere og sette fokus på bymiljø samt motta innspill/synspunkter fra befolkningen.