Participating towns and cities

NorwayVolda, Norway

Population:
8.909 inhabitants
Department:
Sektor for samfunn og utvikling
Contact:
Berit Koen
Stormyra 2
6100 Volda
(++47) 70058830
Volda already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2014

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Volda organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

- Informasjon til alle barnehagar, skular og næringsliv om å gå, sykle eller nytte kollektive transportmiddel til barnehage, skule, arbeid og fritidsaktivitetar heile veka

- Informere og oppmode alle om å la bilen stå måndag 22.september

Car-free day Car-free day

Volda carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
- Ingen spesielle område som er stengt, men oppmodar alle innbyggjarane om å gå, sykle eller bruke kollektive framkomstmiddel heile veka, og spesielt måndag 22.september