Participating towns and cities

NorwayStavanger, Norway

Population:
132.000 inhabitants
Department:
Bymiljø og utbygging - Miljø og renovasjon
Contact:
Imme Dirks Eskeland
Postboks 8001
4068 Stavanger
(++47) 51 50 84 85 / 952 34 112

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Stavanger organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
- Utbedring av sykkelveinettet
- Innføring av system for leie av sykkel og sykkeldeling
- Utbedring av sykkelinstallasjoner (innendørs låsbart sykkelhus i parkeringshuset på Jorenholmen, sykkelstativer satt opp ved inngangen til Konserthuset, sykkelstativer settes opp rundt om i sentrum,...)
- Oppgradering av infrastrukturen (asfaltert sykkel-/gangsti i Sørmarka - Sørmarksruta)
- Utvidelse/opparbeidelse av nye turveier (Snarveiprosjektet - videreføring av Hverdagsturprosjektet, nye Boganes, Madlatuå)
- "Tur på timeplanen" - prosjekt ved Johannes læringssenter
- Bruk av miljøvennlige kjøretøy i kollektivtransporten
- Fartsreduksjon i områder nær skoler
- Reduksjon av utendørs parkeringsanlegg

Permanent measures Permanent measures

Stavanger implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials

Car-free day Car-free day

Stavanger carries out a Car-Free Day 2014 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Torget i Stavanger sentrum er viet Miljøsøndag 14.9.