Participants

Contact & Activities

Participating city

Banská Bystrica
78.327 inhabitants

Local contact

Oddelenie cestovného ruchu
Emília Babicová
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
++421 048/433 06 28

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16.9. od 15,00 do 18,00hod. Slávnostné odštartovanie EMW 2014 na Nám. SNP v BB spojené s týždňom dobrovoľníctva
17.9. od 9,00 do 17,00hod. V meste a zdravo - aréna zdravia v centre mesta
20.9. Cyklofest - dva cyklopelotóny(malý -5km a veľký -25km) odštartujú z hlavného námestia o 9,30 hod.
22.9. od 6,00 do 18,00 uzavretie parkoviska pre autá na Nam. Š. Moyzesa a vytvorenie unikátnej fotografie na tému Naše ulice, naša voľba (na každom parkovacom mieste bude vytvorená scénka, ktorá bude znázorňovať alternatívne využitie priestoru)
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Centrum mesta- Nám. Š. Moyzesa, Banská bystrica
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Removal of architectonic barriers
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
Mobility management
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas