Participating towns and cities

Czech RepublicKopřivnice, Czech Republic

Population:
21.583 inhabitants
Department:
Oddělení strategického plánování
Contact:
Ivana Holubová
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
74221
(++420) 603 585 906

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Kopřivnice organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Devíti akcemi se kopřivnická radnice zapojí v druhé polovině září do kampaně Evropského týdne mobility, jenž má přimět lidi k zamyšlení nad neudržitelným nárůstem individuální automobilové dopravy. Hlavním cílem kampaně je propagace alternativních způsobů přepravy osob, neboť města by měla na ulicích dát více prostoru chodcům, cyklistům a veřejné dopravě namísto dopravy automobilové. Proto nebudou v rámci akcí chybět závody v běhu, výlet pro pěší či cyklovyjížďky.
Záměr Kopřivnice zapojit se do Evropského týdne mobility, jejímž hlavním mottem je ’Ve městě bez aut!’, schválila rada města 19. srpna. Její rozhodnutí deklaroval podpisem v Chartě 2014 starosta města Josef Jalůvka. „Podpisem Charty 2014 se město zavazuje přijmout nová stálá opatření, která přispějí ke změně druhu dopravy, například od osobního automobilu k dopravním prostředkům šetrnějším k životnímu prostředí. V Kopřivnici bude průběhu roku realizováno celkem šest trvalých opatření. Například po vybudování cyklostezky Ke Křížku dojde k napojení Kopřivnice na páteřní cyklotrasu Z Poodří do Beskyd. V letošním roce budou vybudovány dva nové chodníky v Mniší a ve Vlčovicích,“ sdělila Romana Bukovská, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21, která má kampaň na starosti.
První z akcí už běží ve vestibulu radnice, kde je k vidění výstava mapující proběhlé akce kampaně z uplynulých ročníků. Po loňské úspěšné premiéře také letos proběhne Noční Javorníkování, které pro vyznávače cyklovýletů pořádá Bike klub Kopřivnice. Z tradičních akcí proběhne v pátek 12. srpna farmářský trh letos spojený s akcí Město je naše společné hřiště, během které se lidé budou moci seznámit, na čem město pracuje a co je v plánu na nejbližší období a také diskutovat s představiteli města.

Permanent measures Permanent measures

Kopřivnice implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking