Participating towns and cities

Czech Republic Ústí nad Labem (Usti nad Labem) , Czech Republic

Population:
95.000 inhabitants
Department:
Odbor strategického rozvoje
Contact:
Hana Slawischova
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
(++420) 475 271 128, 733 511 919

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Ústí nad Labem (Usti nad Labem) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Právě na správný pohyb chodců v provozu a zejména pravidlo „vidět a být viděn“ upozorní několik tematických aktivit Policie ČR a BESIPu. Školáci si budou moci v praxi vyzkoušet práci záchranáře, či policisty v rámci osvětové akce za účasti všech složek integrovaného záchranného systému na dětském dopravním hřišti. Pro všechny bez rozdílu věku jsou pak připraveny např. představení nových trolejbusů pořízených v rámci projektu IPRM mobilita pořádané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem (17.9.), úklidová akce na pomoc přírodě Ukliďme svět! (18.9.), Biketrial show s doprovodným programem (19.9.) a Cyklistický výlet na jezero Milada s komentovanou prohlídkou (21.9.).
Ukázkou toho, že se ulice v centru města dají využívat i pro zajímavé a zdraví prospěšné aktivity, nikoli jen pro cestování dopravními prostředky jsou např. komentované procházky městem, kdy průvodci budou historici ústeckého muzea (16. 9.).
Pokud je jedinou překážkou Vašeho dojíždění do práce na kole výšlap na Severní Terasu či do Dobětic, tak budete mít ve dnech 15. – 21.9. jedinečnou možnost ozkoušet odpolední promo jízdy cyklobusu zdarma. Cyklobus staví na zastávkách Bělehradská, Severní Terasa, Orlická a Dobětice točna. Odjezdy z tradiční zastávky cyklobusu („Divadlo“) u budovy Krajského ředitelství PČR. Časy odjezdů: Po-Pá 16.30, 17.30 hodin a So-Ne v 16.30 hodin.